top of page

 אירועי עסק ומשפחה וציבור

אומנות הזמן

צילום אירועים מבחינתי הוא השיא של התחום. אם באולפן זמן כמעט לא לוחץ על הצלם, הוא בפועל צייר שאינו יודע לצייר, בצילום תיעודי הוא נמצא בתוך זרם הזמן ומפקד בצורה אחרת. אינו מבמה את המציאות, אלא עוקב אחריה, יחד עם זאת הוא רואה את היופי שלה.
אם נגיד שלצילום יש פן אומנותי וגם פן תיעודי, אז צלם באירוע שולט בכלי אומנות נוספ - בזמן. ואם הוא באמת מעריך את הפתחות העלילה וגולש בתוכה כעל גלי הים - אז הוא צלם ממשי ולא מתחזה לצייר או לבמי.

bottom of page