top of page

 צילום מסחרי

גישה תעשיתיית

צילום מסחרי לצרכי עסק גדול וקטן. צילום פריטים לקטלוג או תפריט. אלה המשימות שאני מקיים יום יום. מה שמבדיל בין הצלמים עוסקים בצילום מסחרי - זה לא יופי התצלומים אלא מהרות, יכולת לצלם כמויות גדלות עם איכות אחידית.
מאות ואלפי תמונות בשמירה על סגנון עסקי ואחידות המסר.
ברוב המקרים עלות שירותי הצילום שווה או למטה מעלות הלוגיסטיקה הפנימית של הלקוח ושל הוצאות צמודות שלו. ולכן הגורם הקובע הוא מהרות - קצב העבודה. הגישה שלי - לבנות סטטינג, סביבת העבודה מבחינת תיכנון ופעולות, ולתפקד תעשייתי, וככה לחסוך זמן ותקציב.

bottom of page