top of page

דיוקנים ומשפחות

דיוקן וצילום משפחתי

פורטרטים בסטודיו ובחוץ

העבודה שלי היא לא ניסיון להראות משהו בפנים או בדמות אנושית, אלא להיפך, למצוא משהו שאינו מובן מאליו אפילו לדוגמנית עצמה. אנשים מגיעים אלי בנקודת מפנה בחייהם, כשהם רוצים להגדיר את זהותם. מי אני? מה אני?
אבל יש משימה פשוטה יותר - לעצור את הזמן, להשאיר רישום בתולדות המשפחה.
בפן התיעודי של הצילום תמיד אעדיף את הצילום הטבעי והאותנטי על פני התיעוד המלוטש והמבויים ובסוף מה שחשוב לטובת המזכרת הוא איך סבתא וסבא נראו כשהיו צעירים ולא כמה טובה היתה המאפרת.
בואו להצתלם היום ולתעד את הרגע .

bottom of page